Het is tijdelijk niet mogelijk online een afspraak in te plannen. Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de praktijk.

Benedenti slaagt erin aandelen Gimv weer over te nemen

Eind 2015 vond Gimv in Benedenti de juiste partner om te investeren in de tandzorg in Vlaanderen. Ze richtten samen Benedenti Groep op, waarin Gimv minderheidsaandeelhouder werd. Opgestart in 1985 als privé-tandartspraktijk in Herentals door Rik Claes en zijn vrouw Griet Luyten, groeide de praktijk in de loop der jaren eerst uit tot een grote groepspraktijk en vervolgens - mede onder impuls van Gimv - tot een groep met 8 multidisciplinaire vestigingen. In juni 2018 werd de nieuwe state-of-the-art groepspraktijk en hoofdzetel in Herentals geopend. Met 15 (behandel)stoelen is dit één van de grootste groepspraktijken in Vlaanderen.

 

Via de uitbouw van multidisciplinaire groepspraktijken met één op één assistentie voor de tandarts speelt Benedenti in op diverse uitdagingen in de Vlaamse tandzorg zoals vergrijzing van het tandartsenkorps, een tekort aan afstuderende tandartsen, de opkomst van mondhygiënisten, tal van ontwikkelingen en specialisaties op technisch en wetenschappelijk gebied en geëvolueerde verwachtingen van zowel patiënten als tandartsen. Een toegankelijke en hoogkwalitatieve tandzorg staat centraal in de uitbouw van de groep en de verdere professionalisering van de groepspraktijken.

 

Door de intrede van Gimv en onder impuls van huidig CEO en oprichter Rik Claes werden extra middelen ingezet om samenwerkingen aan te gaan met andere tandartspraktijken, nieuwe groepspraktijken op te starten, en in de nieuwste technologie te blijven investeren. Het aantal medewerkers evolueerde van een 50-tal in 2015 tot bijna 150 vandaag en via een 60-tal tandartsen biedt Benedenti Groep alle tandheelkundige specialismes aan.

 

Vrijdag 17 mei tekenden Gimv en de familie Claes voor de overdracht van de aandelen, waardoor investeringsmaatschappij  Gimv geen onderdeel meer zal uitmaken van Benedenti Groep.

 

Bart Diels, Head Gimv Health & Care, verklaart: “We zijn blij dat we Benedenti en de familie Claes konden ondersteunen bij de verdere uitbouw en professionalisering van de groep. Benedenti zal op eigen kracht in familiale context verder kunnen groeien vanuit een sterke basis met een kwaliteitsgerichte cultuur, gedreven medewerkers & tandartsen en een uniek DNA.”

 

Rik Claes, tandarts, Gedelegeerd Bestuurder en CEO Benedenti Groep, vult aan: “Wij blikken tevreden terug op de samenwerking met Gimv. Mede dankzij hun inbreng hebben we Benedenti verder kunnen uitbouwen en professionaliseren. Nu willen we graag weer op onze eigen benen staan. Het is ons doel Benedenti Groep ook op langere termijn in handen te houden van tandartsen, meer nog, om onze tandartsen ook de mogelijkheid te geven aandeelhouder te worden van Benedenti Groep, en zo vastberaden verder uit te groeien tot een mooi en herkenbaar geheel voor medewerkers en patiënten.”